Giỏ trống

 Tủ bằng lưới trang trí đồ dùng trong gia đình, sách vở...